ข่าวสาร

16/11/2015 ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ประเมินการสอน ออนไลน์ ภาค 1/2558 อ่านต่อ
09/08/2015 กำหนดการปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ และปฐมนิเทศโครงการ TU-PINE วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
03/08/2015 ประกาศผลสอบ สมรรถนะด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TCTC) ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
14/07/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 อ่านต่อ
07/07/2015 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 อ่านต่อ
30/06/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 อ่านต่อ
24/06/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 อ่านต่อ
24/06/2015 จดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง และแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมค่ายก้าวแรก TU-PINE ครั้งที่ 2 วันที่ 25-27 มิ.ย.58 pdf อ่านต่อ
17/06/2015 กำหนดการค่ายก้าวแรก TU-PINE ครั้งที่ 2 วันที่ 25-27 ก.ค.58 อ่านต่อ
12/06/2015 รายชื่อผู้ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ สาขา Soft-EN ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 4 >