ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ประเมินการสอน ออนไลน์ ภาค 1/2558   อ่านต่อ
กำหนดการปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ และปฐมนิเทศโครงการ TU-PINE วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558   อ่านต่อ
ประกาศผลสอบ สมรรถนะด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TCTC) ปีการศึกษา 2558   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

coming soon

 

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม